Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 i 63/16),
Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Savo Đurđić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić, Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi iz reda sudija i Nela Kuburović, ministar pravde, na sednici održanoj 26. avgusta 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16 i 48/16), član 3, u delu osnovni sudovi, tač. 26. i 52. menjaju se i glase:

Naziv suda Broj sudija
26. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici 48
52. Osnovni sud u Raški 6

Član 2.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16 i 48/16), član 8, u delu prekršajni sudovi, tač. 3. i 25. menjaju se i glase:

Naziv suda Broj sudija
3. Prekršajni sud u Beogradu 109
25. Prekršajni sud u Obrenovcu 4

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 4.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print