Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)


Na osnovu člana 20. stav 6. i člana 21. stav 1. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika

Član 1.

U Pravilniku o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika („Službeni glasnik RS”, br. 31/12 i 87/14), u članu 10. stav 1. posle reči: „petka” dodaju se zapeta i reči: „pri čemu overu potpisa i prepisa ili fotokopije javne ili nejavne isprave može da obavlja i do 19 časova, bez prava na uvećanje nagrade za rad izvan radnog vremena”.

Član 2.

Posle člana 10. dodaje se novi član 10a koji glasi:

„Član 10a

Izuzetno, javni beležnik je dužan da overu potpisa birača koji podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike, overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor narodnih poslanika i overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor odbornika obavlja i subotom i nedeljom, pri čemu nema pravo na uvećanje nagrade za rad izvan radnog vremena.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print