Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
01.12.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Na osnovu člana 85. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15, 33/15, 45/15, 36/16, 44/16, 59/16, 95/16, 7/17, 17/17, 46/17, 96/17 i 101/17), u članu 6. tačka 1) posle reči:

„Carinarnica Kragujevac – Carinska ispostava Kragujevac,”

dodaju se reči:

„– Carinski referat Jagodina;”,

posle reči:

„Carinarnica Užice – Carinska ispostava Užice;”

dodaju se reči:

„– Carinska ispostava Prijepolje;”,

a u tački 4) posle reči:

„Carinarnica Kragujevac – Carinska ispostava Kragujevac;”

dodaju se reči:

„– Carinski referat Jagodina;”.

Član 2.

U članu 6a. stav 1. alineja prva, tačka 1) posle reči:

„Carinarnica Šabac – Carinska ispostava Mali Zvornik;”

dodaju se reči:

„– Carinska ispostava Sremska Rača;”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print