Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 19/15 i 2/17), u članu 3. posle tačke 12) dodaju se tač. 13)–17), koje glase:

„Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada za obrazovni profil modni krojač mogu da izvode za predmete:

13) Tekstilni materijali

Tehnologija odeće

Konstrukcija odeće

Primena računara u konstrukciji odeće:

(1) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo, odnosno diplomirani inženjer tehnologije tekstilnog inženjerstva;

(2) diplomirani inženjer tehnolog, odseci tekstilno inženjerstvo ili tekstilni;

(3) diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smerovi mehaničko-tekstilni ili hemijsko-tekstilni;

(4) diplomirani inženjer tehnologije, odsek tekstilno inženjerstvo;

(5) diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke;

(6) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, odnosno diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo – tekstilno-mašinska struka;

(7) diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće;

(8) diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva – informatičke struke;

(9) diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;

(10) master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne i diplomske akademske studije, studijski program tekstilna tehnologija, odnosno odevna tehnologija;

(11) specijalista – strukovni inženjer tehnologije iz oblasti tehnološko inženjerstvo-tekstilno inženjerstvo.

14) Estetsko oblikovanje

Savremeno odevanje:

(1) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo, odnosno diplomirani inženjer tehnologije tekstilnog inženjerstva;

(2) diplomirani inženjer tehnolog, odseci tekstilno inženjerstvo ili tekstilni;

(3) diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smerovi mehaničko-tekstilni ili hemijsko-tekstilni;

(4) diplomirani inženjer tehnologije, odsek tekstilno inženjerstvo;

(5) diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke;

(6) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, odnosno diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo – tekstilno-mašinska struka;

(7) diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće;

(8) diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva – informatičke struke;

(9) diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;

(10) lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, odsek ili katedra: primenjeno slikarstvo, slikarstvo, kostim, kostimografija, tekstil, dizajn tekstila;

(11) master primenjeni umetnik;

(12) master dizajner;

(13) master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne i diplomske akademske studije, studijski program tekstilna tehnologija, odnosno odevna tehnologija;

(14) specijalista – strukovni inženjer tehnologije iz oblasti tehnološko inženjerstvo – tekstilno inženjerstvo.

Lica iz podtač. (11) i (12) treba da imaju završene osnovne akademske i master studije na studijskim programima za tekstil, savremeno odevanje, dizajn kostima, tekstil i odevanje, odnosno, scenski kostim.

15) Praktična nastava:

(1) diplomirani inženjer tehnologije, odsek tekstilno inženjerstvo;

(2) diplomirani inženjer tehnolog, odseci tekstilno inženjerstvo ili tekstilni;

(3) diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće;

(4) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, odnosno diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo – tekstilno-mašinska struka, diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke;

(5) tekstilni inženjer za odevnu tehnologiju;

(6) tekstilni inženjer, smer tekstilno-odevni;

(7) inženjer tehnologije za tekstilnu konfekciju;

(8) tekstilni inženjer, smerovi konfekcijski, konfekcijsko-tekstilni i konfekcijsko-trikotažni;

(9) tekstilni inženjer modelar konstruktor;

(10) inženjer tekstilne tehnologije, odsek tehnološki, smer tekstilni, grupa tekstilna konfekcija;

(11) modelar odeće – specijalista;

(12) specijalista u proizvodnji odeće;

(13) master inženjer tehnologije;

(14) diplomirani inženjer tehnologije;

(15) diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;

(16) specijalista strukovni inženjer tehnologije;

(17) strukovni inženjer tehnologije.

Lica iz podtač. (1)–(9) treba da su stekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju u obrazovnim profilima vezanim za izradu konfekcije.

Lica iz podtač. (12)–(14) treba da imaju prethodno završene osnovne akademske studije studijski program tekstilna tehnologija. Lica treba da su stekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradu konfekcije.

Lica iz podtač. (15) i (16) treba da imaju prethodno završene strukovne studije studijski program odevna tehnologija, odnosno tekstilna konfekcija, odnosno konfekcija. Lica treba da su stekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradu konfekcije.

16) Preduzetništvo:

(1) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo, odnosno diplomirani inženjer tehnologije tekstilnog inženjerstva;

(2) diplomirani inženjer tehnolog, odseci tekstilno inženjerstvo ili tekstilni;

(3) diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smerovi mehaničko-tekstilni ili hemijsko-tekstilni;

(4) diplomirani inženjer tehnologije, odsek tekstilno inženjerstvo;

(5) diplomirani inženjer tekstilno-mašinske struke;

(6) diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, odnosno diplomirani inženjer za tekstilno inženjerstvo – tekstilno-mašinska struka;

(7) diplomirani tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće;

(8) diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva – informatičke struke;

(9) diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;

(10) master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne i diplomske akademske studije, studijski program tekstilna tehnologija, odnosno odevna tehnologija;

(11) diplomirani ekonomist;

(12) diplomirani inženjer tehnologije, odnosno diplomirani inženjer tehnolog, svi smerovi i odseci;

(13) diplomirani inženjer organizacije rada;

(14) diplomirani inženjer za tehnologiju prerade kože i kožarskih proizvoda;

(15) master ekonomista;

(16) master inženjer organizacionih nauka;

(17) master inženjer tehnologije.

17) Pomoćni nastavnik:

(1) lice sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, za odgovarajući obrazovni profil u području rada tekstilstvo i kožarstvo, oblast tekstilstvo;

(2) lice koje ima stečeno odgovarajuće specijalističko obrazovanje u području rada Tekstilstvo i kožarstvo, oblast tekstilstvo.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print