Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.07.2016.

USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2016)


Na osnovu člana 32. st. 4. i 5, člana 40. st. 4. i 5, člana 45. st. 2. i 3. i člana 54. st. 4. i 5. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada objavljuje

USKLAĐENE IZNOSE NAKNADA
iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu

1. Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu sa indeksom potrošačkih cena u prvom polugodištu 2016. godine iznose:

  • 1) za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda - 19.749.164,34 dinara;
  • 2) za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima - 9.874.583,04 dinara;
  • 3) za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima - 14.216,89 dinara;
  • 4) za upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda - 9.874.583,04 dinara.

2. Usklađeni iznosi naknada iz tačke 1. primenjuju se od osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print