01.01.2022. počinje da se primenjuje novi Zakon o elektronskom fakturisanju
po kome će sve fakture morati da se šalju u XML formatu.

Naučite sve o elektronskom fakturisanju: