Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 10 od 17.11.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016, 3/2017 i 10/2017)
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013, 13/2014, 17/2016 i 10/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU I PROSEČNOJ CENI KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2013, 7/2014, 13/2014, 11/2015, 15/2016 i 10/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016, 3/2017 i 10/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2017. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016, 3/2017 i 10/2017)
  • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA U ORGANIMA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex