Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 4 od 03.07.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • KADROVSKI PLAN SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017 i 4/2018)
  • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA NOVOG PAZARA, ZA PERIOD 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U NOVOM PAZARU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2018)
  • PRAVILNIK O PLATAMA, NAKNADAMA PLATA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA NOVOG PAZARA I ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA, GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NOVOG PAZARA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA NOVOG PAZARA I SLUŽBI BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017 i 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex