Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 11/2021 od 25.05.2021.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O POLITIČKIM KONSULTACIJAMA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA, AFRIČKE SARADNJE I DIJASPORE KRALJEVINE MAROKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE MEŠOVITOG KOMITETA IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE BROJ 2/2018 O IZMENI ANEKSA IV SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU DRŽAVA EFTA I REPUBLIKE SRBIJE O OLAKŠAVANJU TRGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI 2006 BROJ 1/2020 O OLAKŠAVANJU TRGOVINE VOĆEM I POVRĆEM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PODSTICANJU INVESTICIJA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • OBAVEŠTENJE O PRESTANKU VAŽENJA SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO ODBRANE ČEŠKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM) I ODLUKE BR. 1/2011 ZAJEDNIČKOG ODBORA OSNOVANOG INTERBUS SPORAZUMOM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA AUTOBUSIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex