Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 39 od 20.12.2019.)


  • Odluka o usvajanju predloga teksta ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pantransport" Pančevo
  • Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pantransport" Pančevo
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex