Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 12.02.2020.)


 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u AP Vojvodini;
 • Rešenje o davanju ovlašćenja za zaključivanje Aneksa kolektivnog ugovora za JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih mesta u Muzeju Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2020. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Srpskog narodnog pozorišta za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Srpskog narodnog pozorišta za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-13;
 • Odluka o izmeni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Javni konkurs za finansiranje realizacije programa "Fond za talente";
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike;
 • Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini za decu i porodicu-pravo na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete;
 • Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini za decu i porodicu-sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje i troškova za krioembriotransfer;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2020. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex