Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2014. GODINE


ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010 i 108/2013) predviđa smanjenje plata većih od 60.000 dinara.

Zakon predviđa da se razlika zarade koja prelazi 60.000 dinara oporezuje sa 20 odsto, dok će za razliku zarade iznad 100.000 dinara porez biti 25 odsto.

Za nepoštovanje odredaba zakona predviđene su kazne od 50.000 do 150.000 dinara za odgovornu osobu i 500.000 do dva miliona dinara za instituciju.

Prema oceni vlade, smanjenje zarada u javnom sektoru trebalo bi da pomogne rezanju budžetskog deficita.

Rashodi za zaposlene u javnom sektoru veći su od tri odsto BDP, što je oko 900 miliona evra godišnje, i viši su nego u uporedivim državama centralne i istočne Evrope.

To je, prema oceni predlagača, posledica nekontrolisanog zapošljavanja i viših zarada u javnom nego u privatnom sektoru, pošto u Srbiji ima za pet do 10 odsto više zaposlenih u javnom sektoru na 1.000 stanovnika nego u drugim državama regiona, a zarade u javnom sektoru su za 35 odsto veće nego u privatnom.

Izvor: