Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVE UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 - "Sl. glasnik RS", br. 111/2013 I NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV - "Sl. glasnik RS", br. 115/2013

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

KVARTALNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U REPUBLICI SRBIJI U TREĆEM KVARTALU 2013. GODINE •

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE POVEZANOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI SU OSNIVAČI U SRODSTVU (OTAC I ĆERKA) S ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Izvor: Paragraf Lex