Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


PRAVO NA PENZIJU I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA: • Prikaz prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima vezanim za ostvarivanje prava na penziju koji se odnose na republike bivše SFRJ •

NEPOŠTOVANJE OTKAZNOG ROKA OD STRANE ZAPOSLENOG I NAKNADA ŠTETE POSLODAVCU

PRAVO RODITELJA NA PODATKE O DETETU KOJI SE ODNOSE NA NJEGOV BORAVAK U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

ROK ZA PONOVNO PODNOŠENJE TUŽBE POVERIOCA PROTIV STEČAJNOG DUŽNIKA RADI UTVRĐIVANJA POTRAŽIVANJA I ZASTARELOST PRAVA DA ZAHTEVA ISPUNJENJE OBAVEZE

VOĐENJE KEPU KNJIGE OD STRANE PROIZVOĐAČA KOJI PRODAJE ROBU

Izvor: Paragraf Lex