Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 30.12.2013. DO 5.1.2014. GODINE •

SPECIFIČNOSTI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE DVOSTRUKE NAMENE: • Carinski organi, prilikom davanja odobrenja za stavljanje kontrolisane robe u odgovarajući carinski postupak, utvrđuju da li je uz Jedinstvenu carinsku ispravu priložena dozvola •

UVOZNE DAŽBINE U 2014. GODINI NA ROBU POREKLOM IZ DRŽAVA EFTA

Izvor: Paragraf Lex