Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDIJAMA: Zakonodavac nema ustavno ovlašćenje da postupak izbora prvog predsednika Vrhovnog kasacionog suda uredi na drukčiji način u odnosu na Ustavom predviđen postupak za izbor predsednika tog suda


Ustavni sud je na sednici održanoj 20.12.2012. godine doneo odluku kojom je utvrdio da odredba člana 102. stav 5. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010 i 8/2012 - odluka US - dalje: Zakon), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav). Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava ova odredba Zakona prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Ova odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 124 od 29.12.2012. godine.

Odredbom člana 102. stav 5. Zakona, koja se nalazi u prelaznim i završnim odredbama Zakona i uređuje prvi izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda, bilo je propisano da se izuzetno od odredaba st. 1. do 4. ovog člana, predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira u roku od 90 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, da predsednika Vrhovnog kasacionog suda bira Narodna skupština među licima koja ispunjavaju uslove za izbor sudija tog suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog odbora Narodne skupštine.

Ustavom je utvrđeno da je Vrhovni kasacioni sud najviši sud u Republici i da predsednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština (član 144. Ustava). Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije propisao je da će se izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i prvi izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda izvršiti najkasnije u roku od 90 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva (član 7. stav 1). S obzirom na to da je Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)određen samo rok do koga će se izvršiti izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i prvi izbor sudija, a ne i postupak njihovog izbora to se i na izbor prvog predsednika Vrhovnog kasacionog suda primenjuju odredbe Ustava koje uređuju izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Kako Ustav predviđa da se izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda vrši po pribavljenom mišljenju Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, to je po oceni Ustavnog suda, pribavljanje mišljenja o predloženom kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda od Opšte sednice tog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine, obavezna faza u postupku izbora predsednika tog Suda koje Ustav utvrđuje kao prethodni uslov za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Međutim, zakonodavac je osporenom odredbom Zakona propisujući postupak izbora prvog predsednika Vrhovnog kasacionog suda izostavio Ustavom predviđenu obaveznu fazu, odnosno pribavljanje mišljenja Opšte sednice tog suda i time na drukčiji način uredio postupak izbora, te osporena odredba Zakona iz navedenog razloga, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Izvor: Redakcija, 30.12.2012.