Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 29.12.2012. GODINE: Usvojeni Predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, o žigovima i zaštiti vazduha


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici:

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima i

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini.

Vlada je usvojila zaključak kojim se preporučuje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da izvrši overu zdravstvenih isprava za 2013. godinu za zaposlene, odnosno osigurana lica u preduzećima u restrukturiranju, za koja doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nije redovno izmirivan.

Poreskoj upravi je naloženo da do 31. decembra 2012. godine sačini spisak preduzeća u restrukturiranju koja nisu redovno izmirivala doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i dostavi ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Vlada Srbije, prema rešenjima koja je usvojila na sednici, donela je odluku o tome da će cene prirodnog gasa, više za 10 odsto od dosadašnjih, važiti za industrijske potrošače koji troše oko jedne sedmine ukupnih količina gasa na našem tržištu od 15. januara naredne godine, a za distributere i domaćinstva od 1. februara 2013. godine.

Vlada Srbije donela je odluku da se 2013. godina proglasi godinom tolerancije. Ministarstvo omladine i sporta, svesno činjenice da je neophodna šira akcija za podsticanje tolerancije, i to ne samo na sportskim manifestacijama već u celokupnom društvu, predložilo je Vladi da donese ovu odluku.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 30.12.2012.