Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA USVOJILA ODLUKU O OTPISU KAMATA I MIROVANJU DUGA ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA


Skupština grada Beograda donela je na sednici Odluku o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda. Prema rečima Renate Milić Radujko, gradske sekretarke za finansije, ovom odlukom se određuje da glavni dug za velika pravna lica može da miruje do kraja 2013, a za ostala fizička i pravna lica do kraja 2014. godine.

- Uslov da poreski obveznik može da ostvari ovo pravo jeste da obaveze koje su nastale od 1. novembra 2012. do 31. januara 2013. redovno izmiruje. Dok traje mirovanje duga, tekuće obaveze takođe moraju redovno da se izmiruju i to je uslov da se po isteku tog perioda otpišu kamate. Ukoliko se to ne učini, glavnom dugu se pripisuje sva pripadajuća kamata, u skladu sa zakonom. Na dan stupanja na snagu ove odluke, nadležni organi prekidaju postupke prinudne naplate - rekla je Milić Radujko.

Očekuje se da će ovakvom podsticajnom merom biti smanjeno izbegavanje plaćanja lokalnih poreza, što će usloviti da gubici izazvani otpisom kamate budu manji od priliva sredstava po osnovu uplate glavnog duga.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 30.12.2012.