Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku, procenjeni pad BDP-a na nivou godine iznosi 1,9%. Procenjeni godišnji rast robnog izvoza, izraženog u evrima, iznosi 7,4%, a robnog uvoza 6,2%.

Realni međugodišnji pad bruto domaćeg proizvoda u prvom i drugom tromesečju 2012, u cenama prethodne godine, revidiran je sa 2,5% na 2,3% i sa 0,8% na 0,6%, respektivno. Međugodišnji pad u trećem tromesečju revidiran je sa 2,2% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru, prema desezoniranim podacima, zabeležila pad od 0,5% u odnosu na prethodni mesec, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 3,4%.

Prerađivačka industrija i snabdevanje električnom energijom, gasom i parom beleže međugodišnji pad od 0,6% i 14,2%, respektivno, dok sektor rudarstva beleži međugodišnji rast od 0,8%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u novembru imala pad od 0,1%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje derivata nafte i motornih vozila. S druge strane, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dala je proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 10,6%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u novembru je ostvaren rast izvoza robe u evrima od 2,7% i pad uvoza od 4,5%. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 13,8%, dok je istovremeno uvoz smanjen za 4,6%. Prvo mesto na listi izvoznih proizvoda u novembru zauzima izvoz automobila, dok uvoz delova i pribora za motorna vozila zauzima prvo mesto na listi uvoznih proizvoda.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti je u oktobru iznosila 22,4% i smanjena je za 3,1 procentni poen u odnosu na april kada je iznosila 25,5%. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 30.12.2012.