Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PROSEČNA KAMATNA STOPA NA INVESTICIONE KREDITE 7 ODSTO


Samo preduzeća koja uspešno posluju mogu dodatno da se zaduže kod banaka, bez obzira na to da li je reč o klasičnim kreditima ili onima koje pomaže država.

Koliko zajmovi za privredu koštaju, bankari uglavnom - kriju.

Nema javno dostupnih podataka, već se klijenti pozivaju da svrate do banke "oči u oči“. Jer, kamata zavisi od veličine firme, dosadašnje saradnje sa bankom, finansijske situacije u preduzeću, ali i onoga što se nudi kao garancija za otplatu duga.

Zvanični podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je prosečna kamatna stopa na investicione kredite na nivou sektora 7 odsto, i to ako je kredit vezan za stranu valutu. Cena je više nego dvostruka, 15 odsto, ako preduzeće zajmi dinare na duži rok. Kod kratkoročnih zajmova, prosečne stope stope su 7,8 odsto za evre, odnosno više od 17 odsto za dinarske kredite.

Mimo kamatne stope, najveći problem kod zaduživanja je obezbeđenje takvog kredita.

Kod kratkoročnih zajmova, koji moraju da se vrate za godinu, odnosno dve, nije izričito naglašeno da firma ne sme da ima gubitke u poslednje dve godine. Kamata je tri, odnosno 4,5 odsto. Ovi uslovi važili su za ovogodišnji program kreditiranja Fonda za razvoj. Koliko sredstava i po kojoj ceni će biti plasirano u 2013. tek treba da bude poznato.

"Cena kapitala u Srbiji i sve kamate na kredite, izuzev Fonda za razvoj i subvencionisanih zajmova države, za srpsku privredu su neizdrživi", ukazuje i Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije. - Firmama ne omogućavaju ni puko preživljavanje.

"Država je ove godine izdvojila 1,3 milijarde dinara za subvencionisanje kamata po ovim kreditima", rečeno je u Ministarstvu finansija i privrede.

"Sledeće godine planira se nastavak ovog programa, a uredba sa uslovima pod kojima će preduzeća moći da koriste kredite biće objavljena početkom 2013. godine".

Ove godine, ko je imao sreće da zajmi "parče“ od 1,1 milijarde evra, koliko su banke u 2012. plasirale pod subvencionisanom kamatom, mogao je jeftinije da prođe. Kamatne stope na ove kredite bile su na nivou referentne kamatne stope za dinare, odnosno 11,25 odsto, i 3,5 odsto za devize, ali je rok otplate bio do 18 meseci.

Izvor: Novosti