Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE AVANSA NA DAN BILANSA STANJA
• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA - "Sl. glasnik RS", br. 122/2012
• Stručni komentar - NOVINE U OBRAČUNU KAMATE ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE OD 1. JANUARA 2013. GODINE
• Stručni komentar - OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA PDV PO NAPLAĆENOM POTRAŽIVANJU U SKLADU SA ČLANOM 36a ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
• Stručni komentar - Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2012. godine
• Stručni komentar - Ostvareni bruto domaći proizvod Republike Srbije u trećem kvartalu 2012. godine
• Stručni komentar - Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji za novembar 2012. godine •

Izvor: Paragraf Lex