Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: • Omogućeno ostvarivanje prava na gradnju bez prethodno izmirene obaveze plaćanja naknade za konverziju i dât dodatni rok za ostvarivanje tog prava •
• Stručni komentar - POVLAČENJE UDELA I ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA
• Stručni komentar - Pravni instruktor: RAZGRANIČENJE STVARNE NADLEŽNOSTI IZMEĐU SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI - PRIVREDNIH SUDOVA
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PROMENA OBLIKA SVOJINE NAD NEPOKRETNOM IMOVINOM POSLE PRODAJE PREDUZEĆA - UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Izvor: Paragraf Lex