Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2013. godine •
• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 119/2012
• Stručni komentar - OBRAZOVANJE, KORIŠĆENJE I OBNAVLJANJE ROBNIH REZERVI • Zakonska regulativa, poreski aspekt i računovodstvena evidencija •

Izvor: Paragraf Lex