Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE SPORA MALE VREDNOSTI PO STAROM I NOVOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

NAMIRENJE DOSPELOG POTRAŽIVANJA NAPLATOM IZ ZALOŽENOG POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA ZALOGODAVCA PREMA NJEGOVOM DUŽNIKU I POKRETANJE POSTUPKA STEČAJA NAD ZALOGODAVCEM

OBAVEZE STEČAJNOG UPRAVNIKA U SLUČAJU NESLAGANJA STANJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA ISKAZANOG U POSLEDNJEM POPISU I ZATEČENOG STANJA U MOMENTU OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

OBAVEZNA SADRŽINA LIČNOG DOSIJEA ZAPOSLENOG KOD POSLODAVCA

OBAVLJANJE DELATNOSTI VELEPRODAJE I PRODAJE NA MALO NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Izvor: Paragraf Lex