Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2013. godine •

POSTUPANJE SA POŠILJKAMA NARUČENIM PUTEM INTERNETA U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU: • Poštansko-carinska deklaracija za fizičko lice se podnosi u slučajevima kada su ispunjeni uslovi za primenu jedinstvene carinske stope •

NEMOGUĆNOST PRENOSA NA NEREZIDENTA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO OSNOVU PROMETA ROBE IZMEĐU DVA REZIDENTA U ZEMLJI

SADRŽINA DOKUMENTA O PREDAJI DOKUMENTACIJE PRILIKOM PRODAJE POTRAŽIVANJA ODREĐENOG UGOVOROM O FAKTORINGU

Izvor: Paragraf Lex