Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠTETU KOJU NJENI ORGANI PROUZROKUJU TREĆEM LICU U VRŠENJU ILI U VEZI SA VRŠENJEM SVOJIH FUNKCIJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 172 stav 1
  • Apelacioni sud u Beogradu: USLOVI ZA OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI IMAOCA OPASNE STVARI ZA ŠTETU NASTALU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI - Zakon o obligacionim odnosima: član 177 stav 2
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEMOGUĆNOST PONIŠTAJA PRAVNOSNAŽNOG OSTAVINSKOG REŠENJA U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o nasleđivanju: član 214 stav 4
  • Privredni apelacioni sud: OCENA PREDLOGA ZA IZMENU PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE SAGLASNO USLOVIMA I ROKOVIMA KOJI SU PROPISANI ZAKONOM O USTAVNOM SUDU - Zakon o Ustavnom sudu: član 61
  • Viši sud u Pančevu: OGLAŠAVANJE PRVOSTEPENOG SUDA MESNO NENADLEŽNIM BEZ PRIGOVORA STRANKE U SPORU IZ RADNOG ODNOSA ZA KOJI NIJE PROPISANA ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST - Zakon o parničnom postupku: član 20
Izvor: Paragraf Lex