Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PLATE NENASTAVNOG OSOBLJA U VISOKOM I VIŠEM OBRAZOVANJU OD OKTOBRA 2012 GODINE PREMA NOVOJ OSNOVICI


Plate nenastavnog osoblja u visokom i višem obrazovanju počevši od oktobra 2012, prema novoj osnovici

Strpen stručne spreme

Naziv tipičnog radnog mesta

Koeficijent

Osnovica

Plata (3*4)

1

2

3

4

5

VII

sekretar, šef računovodstva

18,71

2.554,15

47.776,91

VII

bibliotekar, pravnik, stručni saradnik

17,32

2.554,15

44.237,88

VI

šef računovodstva

14,83

2.554,15

37.873,96

VI

finansijski poslovi, viši stručni saradnik

13,73

2.554,15

35.068,48

V

domar, VKV majstor

9,16

2.554,15

23.396,01

IV

samost. knjižničar

11,15

2.554,15

28.478,77

IV

knjižničar

8,62

2.554,15

22.016,77

IV

finansijsko- računovodstveni poslovi, laborant, tehnički saradnik

8,62

2.554,15

22.016,77

III

vozač, domar

7,82

2.554,15

19.973,45

II

vrtlar

6,83

2.554,15

17.444,84

I

spremačica

6,30

2.554,15

16.091,15

Fiz. rad.

fizički radnik

5,99

2.554,15

15.299,36

Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.


Izvor: Vebsajt Sindikata visokog obrazovanja Srbije, 30.10.2012.