Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PLATE NASTAVNOG OSOBLJA OD OKTOBRA 2012 GODINE OBRAČUNATE PREMA NOVOJ OSNOVICI


Plate nastavnog osoblja počevši od oktobra 2012, obračunate prema novoj osnovici

Nastavno zvanje

Koeficijent

Nova osnovica (od oktobra 2012)

Plata (2*3)

1

2

3

4

Redovni profesor, samostalni umet. saradnik

30,19

2.554,15

77.109,79

Vanredni profesor, viši umet. saradnik sa doktoratom

28,01

2.554,15

71.541,74

Samostalni stručni saradnik sa doktoratom

27,46

2.554,15

70.136,96

Docent, umet. saradnik, prof. strukovnih studija sa dokt.

25,65

2.554,15

65.513,95

Viši stručni saradnik sa dokt.

22,62

2.554,15

57.774,87

Asistent doktor nauka

21,75

2.554,15

55.552,76

Viši predavač, viši lektor, prof. strukovnih studija sa magistr.

20,96

2.554,15

53.534,98

Asistent magistar, viši predavač str. studija sa mag.

20,17

2.554,15

51.517,21

Stručni saradnik na akademiji

19,78

2.554,15

50.521,09

Predavač magistar nauka, viši predavač (VII sss)

19,04

2.554,15

48.631,02

Asistent-pripravnik, predavač (VII sss)

18,58

2.554,15

47.456,11

Stručni saradnik

17,91

2.554,15

45.744,83

       

Napomena: Plate su izračunate u neto-iznosu, bez minulog rada.


Izvor: Vebsajt Sindikata visokog obrazovanja Srbije, 30.10.2012.