Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PREDSEDNIK FISKALANOG SAVETA OCENIO DA SU NEJASNE MERE KAKO ĆE VLADA PREPOLOVITI BUDŽETSKI DEFICIT U 2013. GODINI


"Za pohvalu je to što prvi put usvajanje budžeta prate i odgovarajući zakoni i što je pripremljen u zakononskom roku, jer se ostavlja vreme za diskusiju o tom dokumentu", rekao je Predsednik Fiskalanog saveta Pavle Petrović.


On je ukazao da postoji rizik da će biti ostvaren plan o smanjenju budžetskih rashoda, ali  je ipak pozitivno ocenio što je Vlada predložila prepolovljenje budžetskog deficita.

"Ambiciozno je predvidjeno kretanje rashoda, ali se ne vide mere koje bi to podržale", upozorio je Petrović.

Po rečima Petrovića, pozitivno je što su u budžet uključeni svi samostalni prihodi budžetskih korisnika.

Ključni izazovi Vlade u 2013. godini biće, kako je kazao, da se plate i penzije drže na dogovorenom nivou, da rashodi budu smanjeni kao što je planirano i da se izbegne rebalans budžeta.

"Treba izbeći populisticke mere kao što je isplata 13. penzije", predložio je Petrović i dodao da Vlada još nije definisala za šta su opredeljene povećane budžetske subvencije za poljoprivredu.

Izvor: