Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 - usklađeni din. izn.)

 

 

Član 37

NAJNIŽU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.


Član 42

NAJVIŠU MESEČNU OSNOVICU DOPRINOSA čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

 

 

Period                                    najniža mesečna osnovica    "Sl. glasnik RS"
1.11.2011. do 31.01.2012.              18.817  (53.762 x 35%)                    80/2011
1.02.2012. do 30.04.2012.              19.498  (55.708 x 35%)                      6/2012
1.05.2012. do 31.07.2012.              18.946  (54.132 x 35%)                     41/2012
 1.08.2012. do 31.10.2012.              20.224  (57.783 x 35%)                     72/2012
 1.11.2012. do 31.01.2013.              20.022  (55.903 x 35%)                       

           Period                                 najviša mesečna osnovica      "Sl. glasnik RS"
1.01.2012. do 31.01.2012.             266.195  (5 x 53.239)                         99/2011
 1.02.2012. do 29.02.2012.             305.580  (5 x 61.116)                          6/2012
1.03.2012. do 31.03.2012.             254.145  (5 x 50.829)                         14/2012
 1.04.2012. do 30.04.2012.             277.525  (5 x 55.505)                         23/2012
 1.05.2012. do 31.05.2012.             280.625  (5 x 56.125)                          41/2012
 1.06.2012. do 30.06.2012.             292.325  (5 x 58.465)                          54/2012
1.07.2012. do 31.07.2012.             281.030  (5 x 56.206)                          62/2012
1.08.2012. do 31.08.2012.             293.560  (5 x 58.712)                          71/2012
1.09.2012. do 30.09.2012.             286.200  (5 x 57.240)                          83/2012
1.10.2012. do 31.10.2012.             292.515  (5 x 58.503)                          92/2012
 1.11.2012. do 30.11.2012.             279.515  (5 x 55.903)                         102/2012POSLODAVAC KOJI NE IZVRŠI ISPLATU ZARADA DO 30-OG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC DUŽAN JE DA DO TOG ROKA OBRAČUNA I UPLATI DOPRINOSE NA NAJNIŽU OSNOVICU DOPRINOSA.

 

  • ·         ZAPOSLENI REZIDENTI UPUĆENI NA RAD U INOSTRANSTVO

najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jednaka je dvostrukoj najnižoj mesečnoj osnovici utvrđenoj u skladu sa članom 37. Zakona.

Za period od 01.02.2012. godine do 30.04.2012. godine iznosi 38.996,00 dinara

 

  • SAMOSTALNI UMETNICI, SVEŠTENICI, VERSKI SLUŽBENICI I POLJOPRIVREDNICI,

najniža mesečna osnovicu za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje jednaka 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu poslednje godine prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike,

Za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine iznosi 19.498,00 dinara. 

Izvor: