Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DRŽAVA KONSTANTNO DUGUJE DOMAĆIM GRAĐEVINSKIM FIRMAMA IZMEĐU 600 MILIONA I MILIJARDU EVRA


Proizvodnja građevinske industrije Srbije desetkovana je i radi sa 30 odsto kapaciteta.

Pored toga građevinska operativa beleži pad od 30 odsto u periodu januar - avgust u odnosu na isti period lane.

Građevinske firme otprilike isto toliku duguju drugim firmama, za poreze i doprinose i drugo, rekao je Popović novinarima u PKS, gde je održana zajednička sednica odbora Udruženja za građevinarstvo PKS i Privredne komore Vojvodine.
On je rekao da građevinskoj industriji Srbije treba pomoći u celosti i da je PKS predložila čitav paket mera za pomoć toj važnoj industrijskoj grani, a najvažnija je reprogramiranje dugova.

"Mi smo predlagali da Narodna banka Srbije, vlada i građevinska operativa udružene preko PKS nađu neki model da se dugovi reprogramiraju po nižim kamatnim stopama, da se dugovanja koja firme imaju prema državi 'prebiju', kao što se to nekada radilo, jer je mnogo novca koji je bio planiran za isplatu već izvedenih radova otišao na predizbornu kampanju", naveo je Popović.

ON JE REKAO DA BI BOLJE BILO DA SE DRŽAVA ZADUŽI I PLATI DUGOVE I TAKO ZAUSTAVI LANAC NELIKVIDNOSTI, KAO I DA ĆE SE VEĆI DEO TOG NOVCA VRATITI DRŽAVI.

Veliki problem je i dalje, prema njegovim rečima, neuredjeno domaće tržište za gradjevinsku operativu.
Sekretar Udruženja za gradjevinarstvo u PKS Goran Rodić je kazao da je gradjevinska industrija Srbije kompletno u padu kako na domaćem tržištu tako i u izvozu i da se neka značajnija pomeranja u toj oblasti ne očekuju u bliskoj budućnosti.

On je rekao da po statistici gradjevinska operativa beleži pad od 15 odsto u periodu januar - avgust u odnosu na period prošle godine, ali da je prema podacima PKS pad duplo veći.
Rodić je istakao da je domaća operativa potcenjena kod države, s obzirom da su na velikim projektima u niskogradnji angažovane velike strane firme, za koje naši gradjevinari rade kao podizvodjači.

Izvor: Tanjug