Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: NERASPRAVLJANJE O OPRAVDANOSTI IZOSTANKA TUŽENOG SA ROČIŠTA U POSTUPKU PO ŽALBI - Zakon o parničnom postupku: član 111
  • Privredni apelacioni sud: ZAŠTITA DOMAĆIH I STRANIH NOSILACA PRAVA PREMA MINIMALNIM STANDARDIMA I NACIONALNOM TRETMANU - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 148 stav 1
  • Viši sud u Kraljevu: NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA BEZ NAPUŠTANJA PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 174e
  • Viši sud u Kraljevu: ODBAČAJ TUŽBE U KOJOJ NISU NAVEDENE ADRESE STRANAKA - Zakon o parničnom postupku: član 103 st. 1 i 4
  • Viši sud u Kraljevu: PODNOŠENJE TUŽBE NADLEŽNOM SUDU U SPORU ZBOG VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU - Zakon o parničnom postupku: član 45
  • Viši sud u Kraljevu: RIZIK NEDOKAZANOSTI TVRDNJI NA KOJIMA STRANKA ZASNIVA TUŽBENI ZAHTEV - Zakon o parničnom postupku: čl. 7 i 223
  • Viši sud u Kraljevu: TUŽBA SUKORISNIKA PARCELE ČIJA FIZIČKA DEOBA NIJE IZVRŠENA U SPORU RADI SMETANJA POSEDA - Zakon o parničnom postupku: čl. 12 i 215
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti