Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIPREMA SE SPORAZUM O SAOSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE


Vlade Srbije i Republike Srpske donele su 5. i 11. jula zaključke kojima se utvrđuje osnov za Sporazum o uspostavljanju postepene liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta osiguranja, čime se omogućava sprovođenje poslova saosiguranja

Sporazum o saosiguranju između Srbije i Republike Srpske, trebalo bi tokom jeseni da potpišu predstavnici obe vlade. O principima i detaljima usaglašavanja ovog sporazuma razgovarali su u Privrednoj komori Srbije dr Slobodan Samardžić, potpredsednik PKS i Božana Šljivar, direktorka Agencije za osiguranje Republike Srpske.

"Predlog da se iskoristi Sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske i omogući sprovođenje liberalizacija poslova saosiguranja, PKS je prosledila Vladi Republike Srbije i Vladi Republike Srpske" rekao je potpredsednik PKS dr Slobodan Samardžić. To je rezultiralo donošenjem zaključaka dveju vlada 5. i 11. jula ove godine, kojima se utvrđuje osnov za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o uspostavljanju postepene liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta osiguranja, čime se omogućava sprovođenje poslova saosiguranja. Vlade su imenovale i delegacije za vođenje ovih pregovora.

Božana Šljivar, direktorka Agencije za osiguranje Republike Srpske i član delegacije za vođenje pregovora o saosiguranju sa Srbijom, istakla je da realizacija ovog projekta može doneti dobre rezultate, odnosno značajne uštede obema stranama. Ona je napomenula da se već u septembru mogu očekivati ubrzane aktivnosti u vezi sa potpisivanjem ovog dokumenta, kao i da su Srbije i Republika Srpska postigle visok stepen saglasnosti o svim bitnim pitanjima.

Potpredsednik PKS dr Slobodan Samardžić podvukao je činjenicu da su o ovoj inicijativi konsultovani najpoznatiji stručnjaci i profesionalni autoriteti iz oblasti osiguranja. On je izneo stav da bi trebalo razmisliti i o formiranju Udruženja osiguravača CEFTA regiona, imajući u vidu da Srbija ima posebnu odgovornost, ali i obavezu, jer postaje lider u oblasti osiguranja ulaskom Hrvatske u EU.

Privredna komora Srbije je u susret predstojećoj liberalizaciji usluga u skladu sa CEFTA sporazumom u okviru Međukomorske CEFTA radne grupe za osiguranje, pokrenula inicijativu za postepenu liberalizaciju u oblasti osiguranja. Polazeći od razlika u regulativi i praksi osiguranja i razlika u brzini harmonizacije nacionalnih propisa sa regulativom EU, ocenjeno je, da je svrsishodno za region da se započne sa postepenom liberalizacijom poslova saosiguranja u okviru osiguranja, jer postoji evidentan ekonomski interes. Potrebno je da se stvori odgovarajući ambijent, a stvar poslovne politike svakog društva za osiguranje je da li će ovu mogućnost da koristi ili ne. U cilju operacionalizacije zaključaka CEFTA, Privredna komora Srbije je razradila model Nacrta ugovora o saosiguranju između osiguravajućih društava iz različitih članica CEFTE, u koji su ugrađeni već usvojeni principi saosiguranja. Ovaj model ugovora je predstavljen pre dve godine u Sarajevu gde je zaključeno da treba urediti pravni okvir za postepenu liberalizaciju saosiguranja putem bilateralnih protokola koje zaključuju potpisnice CEFTA. Sve članice ove asocijacije u saradnji sa regulatornim telima i supervizijom sagledaće pravne mogućnosti i načine otklanjanja sistemskih ograničenja za saosiguranje u okviru CEFTA sporazuma.

Dr Slobodan Samardžić i Božana Šljivar osvrnuli su se i na sve druge aspekte tržišta osiguranja u Srbiji i Republici Srpskoj i usaglasili stavove kako bi se poboljšali zakonski okviri i kreirali uslovi za razvoj efikasnije industrije osiguranja.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 30.7.2013.

<<< Nazad na ostale vesti