Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

BROJNE ZAMERKE NA RADNU VERZIJU NOVOG ZAKONA O PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE


Privredna komora Beograda ima brojne zamerke na radnu verziju novog Zakona o Privrednoj komori Srbije, a najvažnija je što se nigde ne pominje da je komora nezavisna i što Privredna komora Srbije dobija monopol.

Privredna komora Beograda je na svom sajtu (www.kombeg.org.rs) objavila da komora mora da bude nezavisna, a da je u radnoj verziji zakona navedeno da je ona "nacionalna", što znači da je osniva država.

Beogradski privrednici su protiv predloga da komorski sistem ubuduće bude centralizovan, gde bi Privredna komora Srbije imala kontrolu nad radom regionalnih i lokalnih centara, a čije je osnivanje isključivo u nadležnosti PKS.

Zamerka je i to što se u radnoj verziji zakona o Privrednoj komori Srbije i ne pominju druge privredne komore, regionalne i one osnovane po trenutno važećem zakonu, i njima se ne priznaje pravni subjektivitet koji je rezervisan samo za PKS.

"Očigledno se zabranjuje osnivanje novih komora, čime se ističe monopolski položaj PKS", piše u primedbama Privredne komore Beograda a koje su, kako je navedeno, dostavljene nadležnim institucijama.

Komora Beograda je istakla i da je u radnoj verziji novog zakona predviđeno da bi u slučaju gašenja sada postojećih privrednih komora prestao da postoji i poslodavac za zaposlene, pa bi njima radni odnos prestao nezavisno od njihove volje i volje poslodavca i stvorila bi se mogućnost otpuštanja zaposlenih bez isplate otpremnine.

 

Kako je objašnjeno, ukoliko se radi o preuzimanju svih prava i obaveza sada postojećih komora onda moraju da budu preuzeti i svi zaposleni, a određeni broj njih, za čijim radom ne bude potrebe, biće proglašeni viškom i treba da im bude isplaćena odgovarajuća otpremnina.

Privredna komora Beograda ima zamerku i na predlog da PKS vodi registar svojih članova, što je, po njihovom mišljenju nepotrebno, jer su njeni članovi svi subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre kao ovlašćenog registratora.

Neosnovano je i to, smatra Privredna komora Beograda, što je predviđeno da se uverenja komore smatraju javnim ispravama.

"Javne isprave izdaju državni organi u okviru svoje nadležnosti, te se ne može svako komorsko uverenje smatrati javnom ispravom", naglašava se u primedbama udruženja beogradskih privrednika.

Njihova zamerka je i što je predloženo da predsednik Privredne komore Srbije prisustvuje sednicama Vlade Srbije, jer se prisustvo tim sednicama reguliše Zakonom o vladi ili Poslovnikom o radu Vlade Srbije, a ne Zakonom o Privrednoj komori Srbije.

Od 1. januara 2013. godine u primeni je Zakon o privrednim komorama po kome članstvo u komorama i plaćanje doprinosa nije obavezno. Taj Zakon je Skupština Srbije usvojila u maju 2009. godine i on pored prestanka obaveznog članstva daje preduzećima mogućnost da sama biraju način kako da se udruže.

Predviđeno je da se sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđuje iz članarine, a nisu navedene druge vrste prihoda, kao što je izdavanje imovine u zakup ili njena prodaja.

"Zanimljivo je da u imovinu PKS nije uvrštena imovina do koje bi ona došla gašenjem regionalnih komora po sili novog zakona. Da li to znači da je predmet novog zakona nova nacionalizacija imovine privrednih subjekata koji su je stvarali decenijama redovno plaćajući članarinu", piše u primedbama Privredne komore Beograda.

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti