Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

CARINSKI INSTRUKTOR


• SVRSTAVANJE SETOVA PREMA CARINSKOJ TARIFI
• TRETMAN AMBALAŽE (LIMENKE ZA MESNE PRERAĐEVINE) SA ASPEKTA UTVRĐIVANJA POREKLA ROBE PRILIKOM IZVOZA U RUSKU FEDERACIJU
• lista za obračun carinskih dažbina za period od 29.7. do 4.8.2013. godine
• Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST CARINJENJA ROBE VAN RADNOG VREMENA CARINSKIH ISPOSTAVA
• Pitanje i odgovor - PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UVEZENE ROBE I TROŠKOVA TRANSPORTA
• Pitanje i odgovor - PRIMENA ZAKONA O FAKTORINGU - PREDUZETNIK I DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAO USTUPIOCI POTRAŽIVANJA

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti