Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna sudska praksa


• Privredni apelacioni sud: ISPUNJENOST USLOVA ZA UTVRĐENJE POSTOJANJA NAMERE STEČAJNOG DUŽNIKA DA SE POVERIOCI OŠTETE - Zakon o stečaju: član 123
• Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE FORMALNOG UGOVORA I OBAVEZA NJEGOVOG ISPUNJENJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 67
• Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST KUPCA ZA OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečajnom postupku: član 113 stav 4
• Privredni apelacioni sud: OSNOV PO KOME SE STVAR DRŽI I PRAVO NA NAKNADU NA IME KORIŠĆENJA TUĐE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
• Privredni apelacioni sud: OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE U VIDU IZMAKLE KORISTI NASTALE KOD UGOVORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE - Zakon o obligacionim odnosima: član 189
• Privredni apelacioni sud: ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE LICA KOJE KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE NIJE UPISANO KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK - Zakon o privrednim društvima: član 32
• Viši trgovinski sud: NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE IZVRŠENJEM PRIVREMENE MERE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 154 i 155
• Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST DRŽAVNOG ORGANA ZA ŠTETU - Zakon o obligacionim odnosima: član 154
• Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU ISKLJUČENJEM ELEKTRIČNE ENERGIJE U ZAKUPLJENOM PROSTORU - Zakon o obligacionim odnosima: član 154
• Viši trgovinski sud: POVREDA NA RADU I NAKNADA ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 154

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti