Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ODRŽANE 30.5.2013. GODINE: Usvojena Odluka o promeni Statuta grada Beograda


Skupština grada Beograda na sednici usvojila je Odluku o promeni Statuta grada Beograda. Prema rečima Aleksandra Antića, predsednika Skupštine grada, komisija koja se bavila građanskom inicijativom za promenu statuta, održala je više od 20 sednica i veliki broj sastanaka sa predstavnicima inicijative, svih sekretarijata, Gradske uprave i gradskim opštinama.

-Opšta ocena svih članova komisije jeste da izmene statuta predstavljaju maksimum mogućeg u odnosu na zakonski okvir i zakonska rešenja, ali nedovoljno da sistem i organizaciju grada dovedemo do optimalnog nivoa. Opšti stav komisije jeste da je u Beogradu potrebno daleko veća decentralizacija, podela poslova opština i veća ovlašćenja opština kako bi se problemi građana što efikasnije rešavali. Sve je to neophodno radi optimalizacije sistema, a ne u funkciji davanja ovlašćenja umišljenim lokalnim moćnicima u opštinama. Od poslednje promene statuta grad funkcioniše u skladu sa njom, ali život nameće rešenja i predstavlja jedini kriterijum da li su određena rešenja dobra. Očigledno je da sistem ne funkcioniše idealno i da u mnogim segmentima imamo "usko grlo" u Gradskoj upravi zbog čega građani ne mogu da na najbrži način rešavaju svoje zahteve. Međutim, veće nadležnosti u opštinama i mogućnost da tamo rade veći obim poslova nije i ne leži u statutu grada već i u čitavom setu drugih propisa - rekao je Antić koji je bio i predsednik Komisije za izmenu statuta grada.

Ovom problematikom bavili smo se iz svih uglova i prodrli smo u suštinu problema da pre svega svi zajedno treba da stvorimo zakonski okvir da podela poslova između grada i gradskih opština bude na kvalitetan način, dodao je Antić. Za veća ovlašćenja grada i gradskih opština potrebno je da se obavi decentralizacija na republičkom nivou, tačnije da grad dobije još izvornih nadležnosti jer on samo njih može da "podeli" sa opštinama, nikako u segmentima prenesenih nadležnosti.

Decentralizacija ako je samo slovo na papiru ništa ne znači. Da bi imala pun smisao moramo pored toga što ćemo na kvalitetan način podeliti poslove, podeliti i novac. Prazna je priča dati nekom nadležnosti, ako mu ne date sredstva da realizuje poslove. Najbolji primer je to što je grad ovih dana dobio na upravljanje četiri stotine kilometara regionalnih puteva, za šta nemamo predviđena finansijaska sredstva. Dakle, pored ovlašćenja moramo da pričamo i o ovom važnom segmentu - rekao je Antić.

On je precizirao da je izmenama statuta skupštini grada dato da usvaja odluku kojom se definišu merila i kriterijumi za raspodelu sredstava gradskim opštinama, a ta pravila biće potpuno transparentna bez navijanja ko je na vlasti u kojoj opštini.

Danilo Bašić, pomoćnik gradonačelnika i član Komisije za izmenu statuta, rekao je da je ideja o promeni statuta bila zasnovana na uskalađivanju sa zakonima. Definisano je ko raspolaže imovinom i postupak dodele zemljišta tj. mogućnost da gradonačelnik da ovlašćenja opštinama da dodeljuju zemljište.

-Cilj je bio da se Beograd dalje decentralizuje jer brže i bolje može da se razvija ukoliko ima malo više opština koje su spremne da taj posao preuzmu. Neke stvari su bile zakonski moguće, ali druge, primera radi usvajanje urbanističkih planova u opštinama, nisu zbog toga što se to po zakonu radi u jedinicama lokalne samouprave, istakao je Danilo Bašić.

Odbornička grupa DS smatrala je da Beograd treba da dobije dve nove opštine, i to onu koja bi obuhvatila levu obalu Dunava ili Dunavski venac, i Kaluđericu sa prigradskim delovima.

Prema Bašićevim rečima, to je bio program ove odborničke grupe, ali za njega nisu dobili podršku. Međutim, oni nastavljaju da se zalažu za sve inicijative koje će pospešiti veću decentralizaciju i bolje uslove za život građana.

Odbornici protiv genetski modfikovanih organizama na teritoriji grada Beograda

Odbornici Skupštine grada su usvojili i Deklaraciju protiv genetski modfikovanih organizama na teritoriji grada Beograda, na predlog odbornice Mirjane Mulutinović. Ciljevi ove deklaracije su poštovanje Zakona o GMO, očuvanje i pospešivanje tradicionalne proizvodnje hrane i podsticanje proizvodnje organske hrane i zaštita zdravlja stanovništva od nepredvidivih štetnih posledica korišćenja upotrebe GMO i prozvoda GMO u ishrani.

Ova Deklaracija precizira da grad Beograd neće dozvoliti i dopustiti uzgajanje i širenje GMO na svojoj teritoriji. Takođe će preduzeti sve mere kao što su stručna predavanja i programi obrazovanja za poljoprivrednike kako se ne bi nelegalno proizvodila, prerađivala i prodavala GMO hrana.

Poseban je akcenat stavljen na to da RTS i sva druga sredstva javnog informisanja redovno ifnormišu javnost o tome da je uvoz, gajenje i uzgoj kao i prerada i promet GMO proizvoda zakonski zabranjen.

Pojednostavljena procedura podnošenja dokumentacije za učeničke i studentske stipendije

Na sednici, odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o učeničkim i studentskim stipendijama. Ljiljana Jovčić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu podsetila je da se konkurs za dodelu stipendija sprovodi od 2005, dok je njegovo raspisavanje u nadležnosti resornog sekretarijata od 2011. godine.

- Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu sprovodi ovaj konkurs, jer se pre svega radi o talentovanim studentima i srednjoškolcima i samim tim nije vezan za socijalnu kategoriju. U nacrtu ove odluke, a radi transparentnijeg postupka dodele stipednija, takođe su definisani kriterijumi i uslovi za dodelu stipendija učenicima gimnazija, srednjih stručnih škola, umetničkih škola i studentima. Imajući u vidu da se tokom studiranja ostvaraju ESPB bodovi, bilo je neophodno da se predvide i uslovi o broju ostvarenih bodova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Ovom odlukom pojednostavljena je i procedura podnošenja odgovarajuće dokumentacije za učenike srednjih škola, studenete i studente sa invalidtetom. Ono što je nama jako važno jeste da smo pre izrade nacrta ove odluke, održali niz sastanaka sa predstavnicima udruženja studenata sa hendikepom i ono što su nam oni rekli bilo je od izuzetne važnosti, jer su nam ukazali na teškoće sa kojima se susreću tokom studiranja, tačnije koji zakoni treba da se ispoštuju prilikom donošenja ove odluke - istakla je Jovčić i napomenula da će Sekretarijat nastaviti započetu praksu podrške talentovanim učenicima i studentima.

Usvojena nova Odluka o komunalnoj policiji

Skupština grada Beograda na sednici usvojila je novu Odluku o komunalnoj policiji, koja predviđa da komunalni policajac obaveštava učionioca prekršaja o konstatovanoj povredi propisanog reda. Istovremeno, on ukazuje i na moguće zakonske posledice i pravnu kvalifikaciju. Prema rečima Nikole Nikodijevića, člana Gradskog veća, cilj ove odluke jeste da se izbegne da prekršioci pred nadležnim sudom prvi put saznaju da su načinili neki prekršaj za koji su mogli na licu mesta da plate novčanu kaznu.

Donošenjem Odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada u 2014. i 2015. godini obezbeđen je kontinuitet u finansiranju javnih potreba. Zamenik sekretara za finansije Radomir Kostadinović ukazao je da je na taj način precizirano i finansiranje obaveza koje preuzimaju budžetski korisnici, a koji se odnosi na duži period od jedne budžetske godine. Određeni zakoni uticali su na nivo sredstava koji je planiran i projektovan, a na prvom mestu zbog ukidanja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i izmena oporezivanja dohotka građana. Tako će se programi, projekti i aktivnosti iz prihoda i primanja budžeta finansirati u 2014. godini sa oko 65 milijardi dinara, a u 2015. sa oko 70 milijardi dinara.

Gradski odbornici su usvojili i prostorni plan opštine Obrenovac, sedam planova detaljne regulacije, kao i deset odluka o izradi planova detaljne regulacije. Usvojen je i Plan postavljanja privremenih objekata na području opštine Voždovac, kojim je predviđeno da na javnim površinama, tačnije na 66 lokacija bude postavljeno 77 objekata. Takođe, na teritoriji opštine Savski venac biće postavljeno 106 pokretnih privremenih objekata na period od dve godine.

Branisav Rakić, direktor Uprave za cene obrazložio je brojna rešenja o davanju saglasnosti na statute preduzeća čiji je osnivač grad Beograd. Nove statute dobilo je 17 javnih komunalnih preduzeća, šest javnih preduzeća, zatim Urbanistički zavod Beograda, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Studio B, kao i 38 gradskih ustanova.

Odbornici su se saglasili na rebalanse programa poslovanja za 2013. godinu "Beograd voda" i "Parking servisa", kao i na programe sanacije gubitka GSP "Beograd" i konsolidacija poslovanja i sanacija gubitka "Veterine Beograd" u 2013. godini.

Imenovani novi rukovodioci KBC "Bežanijska kosa" i KBC "Zvezdara"

Odlukom Skupštine grada Vladimir Kovčin, dosadašnji direktor KBC "Bežanijska kosa", je razrešen, a na ovu dužnost imenovan je Predrag Stevanović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom. Vršilac dužnosti direktora KBC "Zvezdara" na period od šest meseci je Aleksandra Aranđelović, doktor medicinskih nauka.

Specijalista opšte hirurgije Radisav Šćepanović, koji je do sada bio direktor Kliničko-bolničkog centra "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", odlukom Skupštine grada i u naredne četiri godine biće na čelu ove zdravstvene ustanove. Mandat je istekao i specijalisti opšte hirurgije Dragošu Stojanoviću, direktoru KBC "Zemun", koji će i u naredne četiri godine obavljati ovu dužnost.

Na čelu DZ "Dr Milutin Ivković" i u naredne četiri godine je Slavica Kalezić Milošević, specijalista pedijatrije. Direktor Gradskog centra za fizičku kulturu Miloš Vidić razrešen je, a funkciju vršioca dužnosti obavljaće Jelena Ristić Štefanac, magistar menadžmenta u sportu. Imenovan je i Goran Šormaz, magistar ekonomskih nauka, na mesto generalnog direktora Ustanove za fizičku kulturu SRC "Tašmajdan". On će ovu dužnost obavljati četiri godine.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 30.5.2013.