Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 18. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. MAJA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 18. sednici II Velikog veća odlučio o 21 predmetu, a u predmetu Už-4579/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 2, 5. i 8. Pravilnika o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu ("Službeni glasnik RS", broj 65/10). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-1449/2010)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-856/2012, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova-Policijska uprava u Užicu.

- u predmetu IIIU-93/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Pančevu.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1931/2010, Už-3227/2010, Už-4317/2010, Už-4958/2010, Už-5374/2010, Už-901/2011, Už-1156/2011, Už-1404/2011, Už-1989/2011, Už-3204/2011 i Už-8993/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-885/2011, Už-3916/2011, Už-824/2012, Už-9717/2012 i Už-9782/2012

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-276/2011

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-5132/2010

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.5.2013.