Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Poreska uprava obaveštava da će izvršiti preknjižavanje za one koji su zarade obračunali po starom


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013), stopa poreza na zarade smanjena je sa 12 na 10%, a Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013), za penzijsko i invalidsko osiguranje povećana je stopa sa 22 na 24%.

Imajući u vidu da su neki obveznici izvršili isplate zarada 30.5.2013, sa obračunom poreza na zarade od 12% umesto sa stopom od 10% kao i da su izvršili obračun doprinosa po stopi od 22 umesto 24%, Poreska uprava obaveštava da će Poreska uprava - Centrala izvršiti preknjižavanje po službenoj dužnosti u iznosu od 2% sa poreza na zarade na doprinose PIO.

Poreski obveznici koji su izvršili isplate zarada i predali poreske prijave, treba da podnesu Izmenjenu poresku prijavu, a one koji su izvršili isplatu a još nisu predali prijavu, potrebno je da predaju ispravnu prijavu.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.5.2013.