Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraFISKALNI SAVET PREDLAŽE OŠTRE MERE ZA SMANJENJE DEFICITA, KOJE PREDVIĐAJU ZAMRZAVANJE PLATA U JAVNOM SEKTORU I PENZIJA I POVEĆANJE PDV


Fiskalni savet je ocenio da Srbiji preti kriza javnog duga i istakao da nova vlada hitno mora da sprovede oštre mere za smanjenje deficita, koje predviđaju i zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija i povećanje PDV.

Na predstavljanju Predloga mera fiskalne konsolidacije od 2012. do 2016. godine, predsednik tog saveta Pavle Petrović je rekao da vlada u ovoj i narednoj godini mora da uštedi jednu milijardu evra i dodatnih 1,1 do 1,2 milijardi evra od 2014. do 2016.

"Time bi postigli veliki cilj, a to je da u 2016. imamo izbalansiran budžet, odnosno nula deficit", rekao je on, dodajući da bi dug bio još uvek veliki, ali da bi bio na opadajućoj putanji.

Kratkoročne mere, za ovu i narednu godinu, kako je naveo, predviđaju zamrzavanje plata i penzija u oktobru, čime bi bilo ušteđeno 300 miliona evra, poresku reformu i uspostavljanje održivog sistema fiskalne decentralizacije.

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović je ocenio da je program oštrih mera koje je predložilo to telo "blag u odnosu na ono što se desilo u Letoniji i Rumuniji, gde su morali i da smanjuju plate".

Time bi se, kako je naveo, uštedelo u budžetu 300 miliona evra.

Fiskalni savet kao meru uštede, dodao je, predlaže i vraćanje finansiranja lokalnih samouprava na način kakav je bio pre izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, odnosno da državni i lokalni budžeti dele po pola poreza zarade, umesto sadašnjih 20 prema 80 odsto.

Time bi se, prema rečima Petrovića, uštedelo do 150 miliona evra.

Petrović je istakao da kratkoročne mere treba sa spreče dalju eksploziju duga koji će će do kraja 2012. preći 55 odsto BDP i da se izbegne potencijalna kriza već u ovoj godini, ali je napomenuo da zaustavljanje rasta javnog duga i u najboljem slučaju ne može da se desi pre 2013.

"Ako se odmah, u junu, julu donesu oštre mere, rast javnog duga moze da se zaustavi tek 2013. i posle toga bi počeo da opada", rekao je predsednik Fiskalnog saveta.

Prema njegovim recima, nakon kratkoročnih mera slede dugoročne mere koje je potrebno preduzeti za trajno izlečenje javnih finansija, što bi omogućilo jači privredni rast.

Srednjoročne reforme od 2014. do 2016. godine, istakao je Petrović, predviđaju isključivo smanjenje rashoda, uz povećanje učešća javnih investicija na pet odsto, a cilj je da se deficit sa tri odsto BDP-a iz 2013. smanji na nula odsto u 2016.

Da bi se ti uradilo potrebno je obaviti reformu penzijskog sistema, uravnoteženje plata u javnom sektoru sa platama u privatnom, racionalizacija zaposlenih u javnom sektoru, gde je, prema proceni Fiskalnog saveta moguće smanjenje od 440.000 zaposlenih.

Fiskalna konsolidacija i reforme omogućile bi brži privredni rast, koji bi od 2005. godine bio oko pet odsto, ocenio je Fiskalni savet.

Izvor: RTV, Beta

<<< Nazad na ostale vesti