Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: GUBITAK PASIVNE LEGITIMACIJE PO ZAHTEVU ZA ISPLATU ZAKUPNINE USLED USTUPANJA UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 145
 • Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST ODREĐIVANJA PRIVREMENE MERE OBEZBEĐENJA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PREMA TREĆEM LICU KOJE NIJE OPTUŽENO - Zakonik o krivičnom postupku: član 540
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAKNADA TROŠKOVA BRANIOCA OKRIVLJENOG NA IME SASTAVA ODGOVORA NA ŽALBU - Zakonik o krivičnom postupku: član 262
 • Apelacioni sud u Beogradu: OCENA RAZUMNE DUŽINE TRAJANJA MERE PRITVORA S OBZIROM NA DUŽINU TRAJANJA POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 211
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 27 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 190
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 28 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 184 i 185
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 29 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 18 stav 2 i član 37 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 30 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 10, 35 i 76
 • Privredni apelacioni sud: NAMIRENJE POVERILACA U POGLEDU POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENIH RAZLUČNIM PRAVOM - Zakon o stečaju: član 49 i član 80 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA VRAĆANJA NEPOKRETNOSTI DATIH NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE PRIVREDNOM SUBJEKTU ZA VREME VAŽENJA ZAKONA O UDRUŽENOM RADU - Zakon o javnoj svojini: čl. 18 i 22
 • Upravni sud: DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU SLUŽBE CIVILNOG LICA U VOJSCI SRBIJE PRIMENOM MATERIJALNOG PROPISA KOJI NIJE NA SNAZI - Zakon o Vojsci Srbije: član 129
 • Upravni sud: NEZAKONITOST REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG U SAVEZNOM MINISTARSTVU ZA INOSTRANE POSLOVE - Zakon o inostranim poslovima: član 17
 • Upravni sud: OBRAZLOŽENJE REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU ZBOG SMANJENOG OBIMA POSLA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 stav 2
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DRAGIJEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 48185/06) - SKIDANJE PREDSTAVKE SA LISTE PREDSTAVKI ZBOG ODSUSTVA LEGITIMNOG INTERESA NA STRANI PODNOSILACA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 37 stav 1c
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU FERIZOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 65713/13) - DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE U VEZI SA IZVRŠAVANJEM PRESUDA IZ RADNIH ODNOSA DONETIH U ODNOSU NA TZV. DURŠTVENA PREDUZEĆA U SLUČAJU RESTRUKTURIRANJA - NEISRCPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU Ž. MILOSALJEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 21603/07) - ODSUSTVO STATUSA ŽRTVE U SLUČAJU KADA JE USTAVNI SUD UTVRDIO POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU, ALI NIJE DOSUDIO NAKNADU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34
Izvor: Paragraf Lex