Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 30.1.2013. GODINE


Na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, Vlada Vojvodine dala je saglasnost na programe rada i finansijske planove u 2013 godini: JP "Vode Vojvodine", JP Vojvodinašume", Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Agencije za ravnomerni regionalni razvoj i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama. Usvojeni su takođe predlozi godišnjih programa rada institucija i ustanova iz oblasti kulture: Zavoda za kulturu Vojvodine, Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara, Izdavačke ustanove "Misao", Izdavačkog zavoda "Forum" i Vojvođanskog simfonijskog orkestra.

U svom planu aktivnosti u 2013, Fond za kapitalna ulaganja predvideo je da nastavi sa finansiranjem i sufinansiranjem programa i projekata koji su započeti prethodnih godina, kao i programa koji su utvrđeni ovogodišnjim planom. Biće sufinasirani i finansirani programi u devet odlasti, od arhitektuire i građevinarstva, poljoprivrede i vodoprivrede, zdravstva, energetike, tehnološkog razvoja, saobraćaja i telekominikacija, do programa u oblasti obrazovanja, nauke i zaštite životne sredine. Za ove namene predviđene su sredstva u ukupnom iznosu od 15,3 milijarde dinara.

U odnosu na prethodne godine, u programu rada JP "Vode Vojvodine", ove godine je predviđeno više sredstava za redovno održavanje kanala i zaštitnih objekata i nasipa na vodama. Za uređenje kanalske mreže, kroz sufinansiranje, biće uloženo dve milijarde dinara, što će biti dovoljno da se urede kanali u dužini od oko 4.500 kilometara.

Godišnji program poslovanja JP "Vojvodina šume" predviđa gajenje šuma u prostoj reprodukciji na 2.100 hektara, te sanaciju šuma zbog prošlogodišnje suše na 112 hektara. Planira se podizanje novih šuma na 257 hektara, dok bi ukupan obim seče šuma u 2013. godini trebalo da iznosi 568.710 kubika.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede u 2013. nastaviće sa realizacijom sedam programa namenjenih unapređenju poljoprivrede u pokrajini. Predviđeno je da se raspišu konkursi u jedanaest kreditnih linija, u okviru kojih su do sada postignuti značajni rezultati, sa posebnim akcentom na program namenjen intenziviranju poljoprivredne proizvodnje. 

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 30.1.2013.