Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

VLADA RS JE USVOJILA UREDBU O SUBVENCIONISANIM KREDITIMA


Preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima koje banke odaberu namenjeno ukupno 100 miliona evra.

Uz podršku države, preduzetnici, mala i srednja preduzeća tokom ove godine će moći da podignu ukupno oko 100 miliona evra kredita za likvidnost. I ovog puta banke su te koje će birati klijente, pa će novac stići samo do poželjnih dužnika. Svi oni koji sa likvidnošću imaju problema teško da mogu računati i na običan kredit, a kamoli na onaj koji dotira država.

 

"Kredite ćemo početi da odobravamo najverovatnije za koji dan. Najpre je trebalo sačekati da uredba stupi na snagu. Banke sa Vladom potpisuju ugovore i cela procedura traje neko vreme", kažu u jednoj od banaka koje učestvuju u ovom programu.

Među bankarima je već poznato pravilo da ove kredite dobijaju samo najbolji klijenti, oni koji nose oznaku "A" i "B". Zvanični podaci NBS pokazuju da trećina dužnika iz reda privrednika spada u prvoklasne ("A").

Oni svoje obaveze izmiruju na vreme, krediti su im maksimalno obezbeđeni, a ako kasne sa ratama, to nikada nije duže od 30 dana. Još trećina ovih dužnika je u nešto slabijoj, "B" kategoriji. Njihovo kašnjenje u namirenju obaveza je najviše 60 dana. U najgoroj "D" kategoriji dužnika, koja o kreditima ne može ni da sanja, nalaze se oni u stečaju, likvidaciji, kao i svi koji svoje dugove gotovo uopšte ne izmiruju. Takvih je čak 10 odsto svih zaduženih privrednika.

"To upravo ukazuje na činjenicu da nije problem bankarskog sektora to da ne žele da se odobre krediti privredi, već da nema dovoljno kvalitetnih projekata i klijenata u korporativnom sektoru",- objašnjava, za "Novosti", Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije.

"Privreda je hronično nelikvidna i to je uz visoku stopu nezaposlenosti jedan od gorućih problema Srbije. Često je inicijator tog lanca nelikvidnosti bila država i, u tom smislu, treba pozdraviti meru da se ograniče rokovi plaćanja kako u privatnom sektoru tako i od strane države."

Predviđenih 100 miliona evra svakako će brzo biti potrošeno. Država je samo za tri meseca prošle godine dala čak 1,3 milijarde dinara za subvencionisanje kredita za likvidnost. Firme su tada povukle ukupno 1,1 milijardu evra pozajmica. Velike firme su uzele oko 47 odsto tog novca, što znači da su se mala i srednja preduzeća za tih manje od 100 dana zadužila više od 570 miliona evra.

Izvor: Novosti