Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 30.1.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA OSNOVANOG OD STRANE LOKALNE SAMOUPRAVE

Izvor: Paragraf Lex