Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 22. STAV 1. TAČKA 1) I ČLANA 29. STAV 5. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Autentično tumačenje je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 116/2013 od 26.12.2013. godine


Na osnovu člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2013. godini, održanoj 26. decembra 2013. godine, donela je Autentično tumačenje odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5.  Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012).

Odredba člana 22. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim preduzećima glasi:

"- Za direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je punoletno i poslovno sposobno;".

Odredba člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima glasi:

"- oglas o javnom konkursu sadrži podatke o javnom preduzeću, radnom mestu, uslovima za imenovanje direktora javnog preduzeća, mestu rada, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, rok u kome se podnose prijave, podatke o licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu, adresu na koju se prijave podnose, i podatke o dokazima koji se prilažu uz prijavu;".

Ovim odredbama je propisano da oglas o javnom konkursu sadrži, između ostalog, uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća i podatke o dokazima koji se prilažu uz prijavu. Da bi kandidat bio imenovan za direktora javnog preduzeća, potrebno je da ispunjava sve uslove koji su propisani Zakonom o javnim preduzećima, Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", br. 102/2013), kao i aktima Komisije za imenovanje Vlade.

U tom smislu, teret dokazivanja o ispunjenosti svih uslova pada na podnosioca prijave po javnom konkursu za imenovanje direktora, što znači da je kandidat dužan da dostavi, kako dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 22. Zakona o javnim preduzećima, tako i druge dokaze tražene oglasom o javnom konkursu.

Izvor: Redakcija, 29.12.2013.