Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE SKUPSTINE AP VOJVODINE ODRŽANE 27.12.2013. GODINE: Skupština APV donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu


Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, donela je na 27. po redu sednici, Pokrajinsku skupštinsku odluku o Budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Pokrajinski budžet za 2014. godinu projektovan je na nivou od 65,67 milijardi dinara, što je za 15 odsto, ili za 11,6 milijardi dinara, manje od ovogodišnjeg budžeta. Prema strukturi budžetskih prihoda, ustupljeni prihodi iznose 14,400 milijardi dinara, ostali prihodi 1,1 milijardu dinara, namenski prihodi su 5,06 milijardi, a transferna sredstva 38 milijardi dinara. Primanja od zaduživanja čine 2,08 milijardi dinara, privatizacioni prihodi 200 miliona, otplata kredita 352 miliona, neutrošena sredstva iz ranijih godina, odnosno preneti prihodi iznose 3,92 milijardi i dodatni prihodi i primanja utvrđeni su u visini od 432 miliona dinara.

Kada je u pitanju rashodna strana budžeta, njenu strukturu čine rashodi za zaposlene u visini od 3,1 milijardu dinara, korišćenje roba i usluga 2,71 milijardu dinara, što je smanjenje za 5,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu i otplata kamate i prateći troškovi zaduživanja koji iznose 703 miliona dinara. Planirani utrošak na subvencije iznosi 6,6 milijardi, dok su donacije Rasprava o budžetudotacije i transferi 41,86 milijardi, a socijalno osiguranje i socijalna zaštita 428 miliona dinara. Ostali rashodi iznose 936 miliona dinara.

Takođe, pokrajinskim budžetom za 2014. godinu, planirana su i sredstva za dva nova budžetska korisnika. Za osnivanje i početak rada pravnog lica koje će upravljati putevima drugog državnog reda predviđeno je 30 miliona dinara, a za osnivanje Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Novom Sadu 23,8 miliona dinara. Ukupno 100 miliona dinara planirano je za kupovinu kuća povodom realizacije novog programa Vlade AP Vojvodine pod nazivom: "Živi na selu, radi u gradu. Predstavnici Vlade AP Vojvodine i poslanici iz redova pozicije, ukazali su u svojim uvodnim izlaganjima na sednici i u raspravi, na činjenicu da pokrajinski budžet ni sledeće godine neće biti u skladu sa Ustavom, jer će biti znatno manji od onog što Ustav garantuje. U tom smislu, oni su naveli da je budžet po svom obimu i kvalitetu realno manji za preko 40 milijardi dinara koje bi se mogle investirati u razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, infrastrukture, poljoprivrede, u kulturu, zdravstvo ili druge oblasti.

Pokrajinska Skupština je donela i Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu. Prema toj odluci, postupak javne nabavke za angažovanje revizora sprovešče pokrajinski organ nadležan za finansije. Skupština AP Vojvodine donela je na sednici i Odluku o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine, kome je istekao mandat, kao i Odluku o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine. Za direktora je na period od četiri godine, imenovan Gvozden Perković, koji je i u prethodnom mandatu direktora obavljao tu funkciju.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 29.12.2013.