Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

POSLANIČKA PITANJA U SKUPŠTINI RS


Skupština Srbije je, posle sednice na kojoj su poslanici postavljali pitanja predstavnicima vlade, nastavila raspravu o predloženom državnom budžetu za 2013. 

U nastavku rada, parlament je oko 19.30 nastavio razmatranje više od stotinu amandmana podnetih na predloženi državni budžet za 2013.

Glasanje o predlogu budžeta očekuje se u subotu.

"Ako se nastave negativni trendovi do 2030. godine Srbija će imati 700.000 stanovnika manje nego danas.

Poslanik Milica Radović je rekla da je potrebno što pre osnovati fond za obnavljanje stanovništva i upitala i koje će konkretne mere vlada preduzeti.

SDPS je pokrenuo pitanje sve će većeg jaza u društvu između bogatih i siromašnih, pa je poslanik te stranke Neven Cvetićanin upitao ministra finansija Mlađana Dinkića da li je moguće da se u Srbiji izvrši temeljna poreska reforma uvođenjem progresivne stope koja će biti veća za one koji su bogatiji, a manja za siromašnije.

Poslanici su pitali kada će biti vidljivi konkretni rezultati ispitivanja 24 sporne privatizacije, među kojima je i privatizacija smederevske "Železare", kao i Nacionalne štedionice

"Završena su dva predmeta, od 24 slučaja spornih privatizacija, ušli smo u treći i očekujem da do Nove godine bar još dva predmeta budu završena i da Tužilaštvo može da preduzima određene pravne radnje", rekao je Vučić.

Na skupštini se polemisalo o predloženom zakonu o javnim preduzećima, za koga jedni tvrde da je osnov za sistemsku korupciju, a drugi da više neće biti partijskog rukovođenja preduzećima.

Poslanici su po završetku postavljanja pitanja prešli na pretres više od 100 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu.

Na predloženi budžet za narednu godinu, koji predviđa ukupne prihode od 956,4 milijarde i rashode od 1.078,3 milijarde dinara, a budžetski deficit 3,3 odsto BDP, poslanici su podneli nešto više od sto amandmana.

Predloženi budžet, kako je poručio ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić u načelnoj raspravi, predstavlja radikalan zaokret u vođenju politike javnih finansija u Srbiji.

On je istakao da će budžetski deficit u 2013. biti prepolovljen u odnosu na ovu godinu i da je obezbeđeno zaustavljanje eksponencijalnog rasta javnog duga i troškova za kamate.

Kako je objasnio, deficit republičkog budžeta u narednoj godini biće 121,9 milijardi dinara, pošto će prihodi biti 965,7 milijardi dinara, a rashodi 1.087,6 milijardi.

To je smanjenje za više od 80 milijardi dinara u odnosu na planirani deficit republičkog budžeta u 2012. godini, naveo je Dinkić.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, krajnji rok za usvajanje budžeta je 15. decembar.

Izvor: Tanjug