Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE O PREDSTAVLJANJU I USVAJANJU DEKLARACIJE O POLOŽAJU JAVNOG TUŽILAŠTVA I NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE


Udruženje tužilaca Srbije obaveštava članove da će na VII redovnoj izveštajnoj Skupštini biti predstavljena i usvojena Deklaracija o položaju javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije.

Deklaracija će ukazati na brojne probleme u primeni novog Zakonika o krivičnom postupku, zatim na probleme koji mogu nastupiti u primeni i sprovođenju odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava kao i da predoči u kojoj meri će najvaljeno smanjenje plata javnih tužilaca, a i zamenika ugroziti materijalni položaja zaposlenih u javnom tužilaštvu.

U vezi sa Deklaracijom trebalo bi naglasiti da će Deklaracija sadržati konkretne predloge za prevazilaženje problema na koje ukazuje.

Takođe, na XX sednici Upravnog odbora Udruženja, biće usvojeni Kriterijumi za trajni premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije, dokument koji će poslužiti kao smernica za predstavnike Udruženja u radnoj grupi za Određivanje trajnog premeštaja nosilaca javnotužilačke funkcije Ministarstva pravde i državne uprave. 

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 29.10.2013.