Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

NOVI ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, U KOJEM SE PREDLAŽE DA SE ONI DO KRAJA 2015. PRIVREMENO FINANSIRAJU IZ BUDŽETA, NAJVEROVATNIJE NEĆE BITI USVOJEN DO NOVE GODINE


Zakon o javnim servisima, čiji je tekst na javnoj raspravi do 31. oktobra, trebalo bi da bude usvojen što pre, kako bi ušao u projekciju budžeta za narednu godinu i obezbedio nesmetano funkcionisanje javnih servisa.

"Ne čini mi se da je realno da to bude do Nove godine, ali ako bismo do Nove godine bili u situaciji da pređemo dosta od tog puta koji moramo da načinimo do donošenja zakona onda bi bio više nego zadovoljan jer ključno je da krenete putem koji nema povratka unazad", smatra pomoćnik ministra kulture i informisanja Saša Marković.

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu Vladimir Vodinelić mišljenja je da pretplatu nije trebalo ukinuti nacrtom ovog zakona, jer taj vid finansiranja obezbeđuje da uređivačka politika javnih servisa bude nezavisna od vlasti.

"Nijedan javni servis koji je bio upućen na finansiranje iz budžeta se nije lepo proveo. Od svakog ćete čuti da su nedovoljna sredstva. Na stranu što ćete takođe čuti da se svi žale na ovaj ili onaj oblik uticaja vlasti", rekao je Vodinelić.

Uticaji javnih servisa na kulturu jedne zemlje i naroda su nezamenljivi, smatra Branka Otašević, koja se poslednjih 30 godina bavi kritikom televizijskih programa.

"Ko bi se onda bavio srpskim selom, ko bi se bavio obrazovanjem na jedan temeljan ozbiljan i odgovoran način, ko bi radio neke reportaže iz zabiti Srbije… Neka komercijalna televizija? Ja ne vidim nijednu", kazale je Branka Otašević.

Izvor: Tanjug