Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


LICA KOJA MOGU DA VODE POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJAJU FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

RELEVANTNA DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE DOKAZUJE DA JE POSLODAVAC ZAPOSLIO OSOBU SA INVALIDITETOM

Izvor: Paragraf Lex